a) Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma İzin Belgesi


b) Ambalaj Atığı Geri Kazanım Belgesi


c) Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi