KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kartlısan Geri Dönüşüm ISO 9001 Kalite Yönetim,ISO 14001 Çevre Yönetimi,ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleriyle uluslar arası standartlarda yönetilmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

KURULUŞ çalışanları olarak ;

Müşterilerimizin taleplerini belirlenen şartlarda karşılamayı ve müşteri tatmininin arttırılmasını sağlamak,

Zaman ve kaynakları doğru ve yerinde kullanarak verimliliği arttırmak,

Tüm Paydaşlarımızın haklarını korumak,

Kuruluş içinde Kalite bilincinin oluşmasını ve anlaşılmasını sağlamak,

Kalite hedeflerimizi belirlenen sürelerde gözden geçirmek,

Ürün verdiğimiz müşterileri doğru bilgilendirmek,

İş sağlığının güvenli bir ortamda sürdürülmesini sağlamak,

Tüm üyelerimiz ile yaptığımız sözleşmelerde yasalara uymayı, dürüstlük ve hakkaniyet ilkelerini ön planda tutarak bunun dışına çıkmamak,

Üretim süreçlerimiz sırasında çevreye saygılı olmak,

Kalite Yönetim Sistemlerimizin şartlarına uymayı, etkinliğinin sürekli geliştirmek ve iyileştirmektir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak,

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak teknolojilerin kullanımını ve takibini yapmak,

Sürekli gelişme anlayışı ile birlikte hava, su, torak kirlenmesini önlemek,

İmkanlar dahilinde, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, yeniden kullanılması, geri kazanılması, geri dönüştürülmesi ve değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

Çevre Politikamızın herkese açık olması,

Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,

Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlayarak, çevre standartlarımızı yükseltmektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturulur, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılır, önleyici faaliyetlerde bulunmak ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlemek,

Tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırılır, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanır.

Şartlara uygunluğun sürekliliği için İş Güvenliği politikasını periyodik olarak gözden geçirmek.