Kartlısan Hakkında

Kartlısan Geri Dönüşüm 21.09.2007 tarihinde faaliyete başlamıştır. Firmamız kaynağında ayrı biriktirilen ambalaj atıklarının (kağıt-karton, plastik ve metal) ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılmasını çalışmalarında bulunmaktadır.

Tesisimiz 15.03.2010 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Geçici Çalıştırma İzni verilmiştir. Verilen izinle Denizli Belediyesi ve Baklan Belediyesi ile birlikte Atık Yönetim Planı hazırlanmış ve Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanmıştır.

Onaylanan Atık Yönetimi Planı çerçevesinde 15.09.2010 tarihinde firmamıza Çevre ve Orman Bakanlığınca Toplama – Ayırma Tesisi (TAT) Lisansı verilmiştir. 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince kağıt-karton, plastik, cam, metal gibi ambalaj atıklarının oluştuğu yerde evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması gerekmektedir.

Firmamız, kaynağında ayrı toplama sisteminin ülkemizde sürdürülebilir bir çalışma olmasını amaçlamaktadır. Atık Yönetim Planı yapılan belediyeler ile ambalaj atığı toplama projeleri gerçekleştirmekte, belediye sınırları içindeki konutlarda, okullarda, işyerlerinde, organize sanayi bölgeleri ve dışındaki fabrikalara ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları ile hizmet vermektedir.