Toplama ve Ayrıştırma Tesisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hanelere dağıtılan mavi poşetler ile belediye sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel büro ve ofislere bırakılan iç mekan kutuları toplanarak tesisimize getirilir.

Ayrıca sözleşmeli firmalarımızdan almış olduğumuz ambalaj atıkları da " Toplama ve Ayrıştırma Tesisi "mize getirilir.

Tesisimize getirmiş olduğumuz ambalaj atıkları, ayrıştırma bandında türlerine ayırarak (kağıt, plastik, pet, metal, cam) preslenerek geri dönüş işleminin gerçekleşleştirilmesi için lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilir.

Ambalaj Atığı Plastik Geri Dönüşümü Tesisi

Bununla birlikte geri dönüşüm lisansına sahip olan firmamız şuan için sadece " Toplama Ayırma Tesisi "mizden çıkan ambalaj atığı plastik hurdalarla ( polietilen, polipropilen, polietilen terftalat, polivinilklorür, polistren) ; fabrikaların polietilen ve polipropilen sınıfındaki hurdaların geri dönüşüm yoluyla granül haline getirerek 2. Mamul olarak satışa hazırlar.

Plastik malzemeler özelliklerine göre ayrılır. Ayrılan plastikler kırma makinesinden geçirilerek kazan içerisinde bulunan sabit bıçaklar vasıtası ile atıkların boyutları küçültülür.
Granül ekstrüderine girecek biçimde ufaltılan plastik malzeme burada ısıtılarak yumuşatılır ve işlenebilir eriyik haline getirilir ve filtre içerisinden geçerek (delikli süzgeç) yabancı maddelerden temizlenir.
Meydana gelen iplikler kafadan çıkışta bir bıçakla kesilerek elde edilen parçalar hava ile soğutularak depolama silosuna gönderilir. Silolardan plastik granüller çuvallanarak satışa hazır hale getirilir.

Sonrasında ihtiyaca göre piyasaya arz edilir. Ayrıca Denizli ilinde istihdam sağlayarak ve bölgede bulunan ambalaj atığı plastiklerin geri dönüşümü sağlanarak hammaddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi önlenecek, böylelikle ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.